Zekon / Oferta / Potencjał

Potencjał

Potencjał produkcyjny

Dzięki nowoczesnym maszynom i urządzeniom firma ZEKON Sp. z o.o. ma możliwość prefabrykacji bardzo skomplikowanych konstrukcyjnie elementów z zachowaniem wysokich wymagań jakościowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania terminów realizacji dostaw.

  • Konstrukcje stalowe są wytwarzane w hali o powierzchni 9 500 m2 (190m x 50m).
  • Aplikacja zabezpieczenia antykorozyjnego odbywa się na nowoczesnej malarni o powierzchni 750 m2 z 4 strefowym systemem wentylacji umożliwiającym malowanie/suszenie elementów konstrukcji dla czterech różnych projektów.
  • Możliwości produkcyjne firmy ZEKON Sp. z o.o. to 1000 ÷ 1500 Mg/miesięcznie.

Zekon notuje ciągły wzrost produkcji

wykres_potencial

Hala produkcyjna firmy Zekon